ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3123 times viewed.
550 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.4.001.x
Blog ve Vikipedi’nin Akademik Yayınlarda Kullanılması
De Facto Adoption of Blog and Wikipedia in Research Reporting
Ö. Tolga PUSATLI
Abstract in Turkish
Akademik çalışmaların hakemlik sürecinde, kaynakçanın değerlendirilmesi ortak bir gerekliliktir. Çalışmaların inandırıcılığındaki kriterlerden birisi de öne sürülenlerin, sağlam ve hakem sürecinden geçmiş yazın kaynaklarıyla desteklenmesidir. Hakem denetiminden geçmemiş kaynakların kullanılması, çalışmanın değerini düşürebilir hatta reddedilmesine veya daha sonradan geri çekilmesine neden olabilir. Son zamanlarda, kaynakçasında, Vikipedi ve blog kullanan çalışmalar görülmeye başlanmıştır; bunlara verilen itibarın araştırılması, araştırmamızın motivasyonu olmuştur. Çalışma, geniş veritabanına sahip ScienceDirect bünyesinde çerçevelenmiştir ve kaynakçasında blog ve Vikipedi gösteren çalışmalar sorgulanmıştır.Sonuçların gösterdiğine göre, blogları ve Vikipedi’yi, akademik yayınlarda kullanan birçok akademik yayın örneği vardır. Bu bulgu çalışma çerçevesiyle kısıtlı olduğundan, blogların ve Vikipedi’nin kaynakçada gösterilebilmesinin kabullenildiği şeklinde beyan edillebilmesinin çok erken olduğu belirtilmiştir; ancak, bazı araştırma alanlarında, bunun pratikte kullanılmaya başladığı görülmüştür.
Abstract in English
Assessing references in the review process of academic research is a common requirement. One of the criteria in the credibility of the works is to support arguments with solid and peer-reviewed resources from the literature. Having non peer-reviewed resources in the references can degrade the work and this may be a reason for rejection or retraction, later. Recently, works taking such resources as reference appear more often with increasing number of blogs and Wikipedia usage; hence, the motivation of this study is to investigate given credit to such works. As the case study, investigation is done in the huge online database of ScienceDirect. Queries to extract number of works housing such references are run per research fields classified in the database. The results show there are considerable number of examples where blogs and Wikipedia are seen as resources to be used in academic papers. This finding is limited to the case study and it is too early to declare that blogs and Wikipedia can be used as references; however, a de facto adoption exits in some research fields.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: