ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3609 times viewed.
1145 times downloaded.
DOI: DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.2.003.x
UZAKTAN EĞİTİM: FIRSATLAR VE TEHDİTLER
DISTANCE EDUCATION: PROPOSALS AND THREATS
Yusuf Devran Türker Elitaş
Abstract in Turkish
Toplumsal bazdaki her yeniliğin içeriğinde, güncel durumlara ilişkin iyileştirici hamleler bulunsa da, geleneksel olana yeni olanı eklemleme sürecinde doğması muhtemel sorunlar, birer tehdit olarak her zaman vardır. Eğitim olgusunu benzer bir yenilik ile ilişki ekseninde ele alan bu çalışmanın temel amacı, uzaktan eğitim kapsamındaki eğitsel süreçlerin inovatif bileşenlerle kurgulanmasının bir sonucu olarak beliren fırsatlar ve tehditleri Türkiye özelinden saptamak ve öneriler geliştirmektir. Çünkü eğitsel süreçlerde neredeyse taban tabana bir dönüşümü beraberinde getiren uzaktan eğitim sistemi özellikle aktörlerin ve içeriklerin sürece katılım performanslarını etkilemektedir. Sistem, bir taraftan sorun giderirken diğer taraftan sorun yaratmaktadır. Bu nedenle, fırsatların ve tehditlerin ivedilikle kavranarak bir aksiyon politikası geliştirilmesi önem arz etmektedir.  Çalışmada, sözü edilen konunun önemi, kuramsal yönelimler ve pratiklerle ilişki içinde açıklanmış ve geleceğe ilişkin bir projeksiyon oluşturulmuştur.
Abstract in English
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: