ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
11382 times viewed.
6335 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.4.002.x
Yerel Basında Yeni Medya ve Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Kocaeli’de Yayımlanan Yerel Gazetelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme
The Using of New Media and Social Network Sites in the Local Press: A Study on the Internet Sites of Newspapers Published in Kocaeli
Arş.Gör.Dr.Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU
Abstract in Turkish
Günümüz medya çağında haber içeriği oluşturma aşamasında gazete, televizyon muhabirleri ve haber ajanslarına alternatif olarak sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı önem kazanmaya başlamıştır. Söz konusu sitelere üye olan kullanıcılar; haber, fotoğraf ve video gibi çoklu-medya formatlarını sıklıkla kullanarak içeriğe katkıda bulunurken, profesyonel medya organizasyonları da kendi sosyal paylaşım sitelerini oluşturmaktadırlar. Çalışmada bu bağlamda Kocaeli yerel basınından seçilen üç gazetenin İnternet’teki anasayfaları yeni medyanın önemli bileşenleri olan etkileşimlilik ve multimedya açısından incelenmiştir.
Abstract in English
The use of social networking sites began to gain importance as an alternative against the newspaper and television reporters and the news agencies for creating the news content in today’s media. Users who are members of these sites contribute the content through using multi-media contents such as news, photos and video formats and the professional media organizations constitute their social networking sites as well. In this context the three newspaper’s Internet homepages selected from the Local Press of Kocaeli, were examined in terms of interactivity and multimedia.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: