ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4868 times viewed.
5756 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.3.002.x
Sosyal Medyanın Geleneksel Reklam Araçlarına Göre Hedef Kitle Belirlemedeki Avantajları
The Advantages of Social Media Marketing Against Traditional Media Channels
Arda Süar
Abstract in Turkish
Sosyal medya araçlarının gelişimi ve internet erişiminin küresel çapta artışı, reklamcıların sosyal ve dijital medya kullanımına yönelmelerinin temel sebepleri olarak gösterilebilir. Gerek uluslararası gerekse yerel reklamcılar, pazarlamaya yönelik kaynaklarını dijital pazarlama uygulamalarına yönlendirmekte ve bu eğilim; internet pazarlamasına ayrılan bütçenin geleneksel medya kanallarının kullanımına karşı giderek yükselen payı ile örtüşen bir tablo ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; doğru hedef kitleye ulaşma noktasında sosyal medya reklamlarının etkisini geleneksel reklam araçlarının etkisiyle karşılaştırarak, sosyal medya reklamlarının avantajlarını tespit etmektir.  
Abstract in English
Development of social media tools and increasing graphics of global internet access are facts, creating the need for advertisers to focus on social and digital media more than ever. Both international and local advertisers are allocating their marketing funds to digital marketing operations and this tendency overlaps with the statistics of internet marketing budgets' rising share against traditional media channels. This study aims to compare the social media advertisements with the traditional advertisement tools in terms of achieving the right target audiences and to adress the advantages of the social media advertisements.  
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: