ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4259 times viewed.
726 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.2.003.x
Transmedya Öykü Anlatıcılığı ve İnsan Hayal Dünyasının Dönüşümü
Transmedia Storytelling and Transforming Human Imagination
Yrd.Doç.Dr. İbrahim E. Bilici
Abstract in Turkish
Yeni medya normları teknoloji tarafından belirlenmektedir. Transmedya ve sosyal medya uygulamalarıyla yeni formlar, yeni çoklu medya normları yaratmaktadır. Bir yazınsal eserin basitçe başka bir medyaya uyarlanmasının ötesinde; öykünün basılı, elektronik/dijital çapraz medya ortamlarında parça parça yayınlanması, zihinsel ilişkiler ağını genişletmektedir. Transmedya uygulamalarının gelişimiyle, öyküye yeni katmanlar ilave edilmekte, öykü anlatıcılığı daha genişmekte ve derinleşmektedir. Bu gelişmeyle insan hayal dünyasının nasıl etkilendiğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir: Hayal dünyası genişlemekte midir, daralmakta mıdır? Bu sanallığa mı gerçekliğe mi yöneliktir? Bu öngörülemeyen medya ortamında hayal dünyasına nasıl yol gösterilebilir? Bu teorik çalışmada, bu sorulara tatmin edici cevaplar önermek ve konunun iç yüzünü kavramak üzere olası cevaplar incelenemiştir.
Abstract in English
New media norms are determined by technology. New forms create multiple media norms with transmedia and social media applications. Publishing and/or broadcasting parts of a story in electronic/digital cross-media broadens the network of mental engagement more compared to mere adaptations of a literary work to another medium. With developments in transmedia outlets, new layers are added to the story and storytelling is further broadened and deepened. It is then necessary to consider how the human imagination will be affected by new progresses: Will it expand or narrow? Will it be virtuality or reality oriented? How can we guide imagination in this unpredictable media environment? In this theoretical study, possible answers are examined in order to propose satisfactory responses and to gain insight into the nature of the subject.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: