ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5365 times viewed.
3049 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.1.001.x
Beş-Faktörlü Kişilik Özelliklerinin Bilişim Teknolojileri (BT) Profesyonellerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
The Effect of Five-Factor Model of Personality Traits on Turnover Intention among Information Technology (IT) Professionals
Cigdem Altin Gumussoy
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri (BT) profesyonellerinin işten ayrılma niyetine etki eden faktörlerin araştırılmasıdır. Araştırma modeli olarak beş-faktörlü kişilik özellikleri, iş memnuniyet, kariyer memnuniyeti, kariyer konusunda kendine güven ve kariyer bağlılığı faktörlerini içeren bir araştırma model oluşturulmuştur. Türkiye’de BT alanında çalışan 430 profesyonelden veri toplanarak Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemi ile araştırma modelindeki ilişkiler test edilmiştir Sonuçlara göre iş memnuniyet ve kariyer bağlılığının işten ayrılma niyetine direkt pozitif bir etkisi vardır. Ayrıca, beş-faktörlü kişilik özelliklerinden sorumluluk ve deneyime açıklık ve kariyer konusunda kendine güven faktörlerinin işten ayrılma niyetine dolaylı bir etkisi bulunmaktadır.
Abstract in English
This study aims to identify the factors affecting turnover intention among IT professionals. A model was developed with the inclusion of five-factor model of personality traits, job satisfaction, career satisfaction, career self-efficacy and career commitment. A total of 430 responses were gathered from IT professionals working in Turkey. Structural equation modeling technique was used for the analysis. According to the results, job satisfaction and career commitment have direct negative effects on turnover intention. In addition, two of the five personality traits- conscientiousness and openness to experience - and career self-efficacy indirectly affect turnover intention.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: