ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9503 times viewed.
4990 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.3.002.x
Bilgi Yönetimi, Bilginin Toplumsallaştırılması ve Bir Toplumsal Bellek Projesi Olarak “İndex Periyodik Yayınlar Veritabanı” Üzerine Bir İnceleme
Information Management, Socialization of Information and an Analysis on “Index, Periodicals’ Database” as a Social Memory Project
Dr. Ali Bülent Kutvan Yard. Doç. Dr. Tuğrul Savaş
Abstract in Turkish
1995 yılında, ülkemizde bir bilgi yönetim projesi olarak Index Periyodik Yayınlar Veritabanı projesi hayata geçirilmiştir. Söz konusu proje, hayata geçirildiği tarih itibariyle kendi alanında dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir çalışmadır. Yıl bazında, ülkemizde yayımlanan 2.230 adet periyodik yayını ilişkisel bir veritabanı üzerinde ve dokuz ayrı kategori de indeksleyerek ve veritabanı arkasına periyodik yayınların resim formatında orijinal sayfalarını ekleyerek büyük ve önemli bir elektronik arşiv yaratılmıştır. Ayrıca, arama kriterlerinin arkasına (kelime arama, konu / alt konu arama gibi) reklamlar alınarak, interaktif reklam yayıncılığı alanında da bir ilk çalışmayı gerçekleştirilmiştir. Proje bu yanı ile bir bilgi yönetim projesidir. Diğer tarafıyla da yıllar itibariyle devam edecek sürekli bir çalışma olması itibariyle de, medya da yer alan haber, bilgi ve görselleri de indekslemesiyle ve toplumsallaştırmasıyla da toplumsal bellek oluşumuna katkı sağlayan önemli bir sosyal bir projedir. Çalışmamızda gerek yönetim bilimi gerekse bilgi sosyolojisi kavramları ile Index Periyodik Yayınlar Veritabanı projesi kuramsal ve yapısal olarak incelenmiştir. Projeyi incelememizi gerektiren önemli unsurlardan biri, Index Periyodik Yayınlar Veritabanı projesinin son 15-20 yılda gelişen ve farklılaşan toplumsal / örgütsel gereksinimleri ve bilgi yönetimi alanında ki gelişmeleri çok önceden görerek ülkemizde hazırlanmış bir proje olmasıdır.
Abstract in English
Index Periodicals Database project has been put into practice in 1995 as an information management project in Turkey. The subject project was the worldwide first in its field at that time. An extensive and significant electronic archive has been created by indexing 2230 periodicals published yearly in our country on a relational database and nine different categories, and by attaching the original periodicals in page-image format. Moreover, it has been a pioneer in advertisement publishing by having related advertisements following the search criterion (as word searches or theme/subtheme searches). This project is an information management project in this respect. On the other hand it is a social project that supplements the social memory by indexing and so socializing the information, the news and the visual materials taking place in the media as being a study meant to be continuing. Both sociology of information and management science concepts and the Index Periodicals Database project have been examined theoretically and structurally through this study. One of the essential factors of the Index Periodicals Database project to be examined is that it is a project prepared in Turkey as a result of the prediction of the developments in information management and social/organizational requirements which have grown and varied in the last 15-20 years.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: