ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9923 times viewed.
3759 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2010.001.x
RFID Teknolojisinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Human Computer Interraction In RFID Technology
Özgür Erkut ŞAHİN, Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, erkut@bahcesehir.edu.tr
Abstract in Turkish
Çoğu güvenlik uygulamaları pahalı olduğundan tercih edilmez. Bu nedenle insanların kendi kişisel bilgilerini korumaları da güçleşir ve bilgi sızıntıları meydana gelir. RFID etiketleri eski bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknoloji mikroçiplerin üzerine yüklenmiş kimlik tanımlama verilerinin radyo dalgaları kullanılarak okunup işlenmesi prensibine dayalı olarak çalışan bir veri işleme türüdür. Bugün bu teknoloji imalat sektöründen perakende sektörüne kadar geniş bir alanda ürün tanımlama aracı olarak kullanılmaktadır. Potansiyel kullanım şekillerinden pasaport üzerine RFID konularak kimlik belirleme işlemi de yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.  İnsan, teknoloji etkileşimin en son boyutu olan ve insana yapılan RFID implantasyonu yoluyla kimlik belirleme işlemi son aşamasına ulaşmıştır. Etkileşim boyutu ele alındığında güvenlik boyutu da maximum düzeye çıkmaktadır. Bu çalışmada, RFID teknolojisine genel bir bakışla beraber, kullanıldığı alanlar, ürün etkileme yoluyla kimlik tanımlama, pasaportlar ve insanla direk temas konularında alınması gereken bilgi güvenliği önlemleri ve insanların özel hayatlarına müdahale konusunda dünyada AB’ de ve Türkiye’de hangi aşamaya kadar hangi ölçüde korunduğu sorgulanmış ve yapılması gerekenler ile ilgili olarak görüş ve öneriler sunulmuştur.
Abstract in English
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: