ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5671 times viewed.
1455 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2015.3.001.x
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Adayların Twitter’daki Söylemlerinin Değerler Açısından Analizi
An Analysis of The Candidates Remarks on Twitter in 2014 Presidency Election in Terms of Values
Dr. İhsan KARLI, Assistant Professor, Kocaeli University, Communication Faculty, İhsankarli@yahoo.com/ikarli@kocaeli.edu.tr
Abstract in Turkish
Siyasal iletişim süreci teknolojiyle birlikte yön değiştirmiş, Siyasi aktörler kampanyalarında günlük duygu, düşünce ve faaliyetlerini aktarmalarının yanı sıra seçim kampanyalarının içerik ve boyutları yeni şartlara göre değişmiştir. Siyasi aktörlerin yanı sıra özellikle liderler, geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medyada kullanılan iletişim yöntemleriyle birlikte kendilerinin “marka kişilik” olarak sunulması konusunda profesyonel çalışanlardan ve imaj tasarımcılarından yararlanmaktadırlar. Bunun nedeni Türkiye’de liderlerin siyasette en önemli figür olmaları gerçeğidir. Türk siyasal yaşamında milletvekili seçimlerinin yanı sıra 10 Ağustos 2014 yılında Türkiye’de ilk defa halkoylamasıyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de adaylar sosyal medyayı yoğun olarak kullanmışlardır. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş özellikle Twitter aracılığıyla seçime yönelik iletilerinde bir takım değerleri kullanarak kişisel imaj tasarlamaya çalışmış, seçmenlerine güvenilir, dürüst, demokrat, barışçıl v.s. bir cumhurbaşkanı olacakları yönünde iletiler sunmuşlardır. 
Abstract in English
Political communication process has taken a different position with the aid of technology. Political actors, besides revealing daily feelings, emotions, and activities in their campaigns, have updated their content and the size of their election campaigns according to the new conditions. Political actors especially leaders have received support from professionals in the field and image designers to present themselves as “brand personality” thereby making use of social media communication methods as well as traditional methods. The main reason for this is their being the most primary figure in Turkish politics. In Turkish political environment, besides deputy elections, candidates have used socia media heavily in August 14,2014 presidency elections which is done initially by plebiscite. Presidency candidates Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu, and Selahattin Demirtaş in twitter have tried to design a personal image in the election messages through making use of certain values. They have delivered such messages that they will be a trustworthy, honest, democrat, peacemaker president.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: