ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10305 times viewed.
5728 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.2.001.x
Spor Ürünlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Marka Seçimi
The Reasons For Preferring Sports Products And The Brand Choice
Okt.Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU
Abstract in Turkish
Günümüz spor ekonomisinde yaşanan gelişmeler; müşteri odaklı pazarlama anlayışının doğmasına ve marka kavramının gün geçtikçe önem kazanmasına neden olmaktadır. Spor pazarında modern pazarlama anlayışının özünde bulunan müşteri odaklı pazarlama anlayışı, spor pazarında yaşanan rekabetin daha da artmasına neden olmaktadır. Spor pazarında artan rekabet firmalar için; Pazar bölümlendirmesi yapmayı ve markalarına uygun hedef Pazar belirlemeyi zorunlu kılmaktadır. Belirlenen hedef pazarın ardından, markanın konumlandırılması ise firmalar açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü yapılan konumlandırma ve marka stratejileri uygulamaları sonucunda marka değeri oluşmakta ve hedef kitlede bir marka sadakati oluşturulmaktadır. İstanbul’daki devlet üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören ve seçmeli beden eğitimi dersi alan 250 öğrenciye özgü bu araştırmanın amacı; Türkiye giyim sektöründe yer alan spor markaları hakkında müşteri odaklı marka değerini oluşturan kaynakların belirlenip ölçümlenmesidir. Devlet üniversitelerinin seçilmesinin en önemli nedeni, gelir dağılımın heterojen bir yapıda olmasıdır. Mühendislik fakültesinde öğrenim gören ve seçmeli beden eğitimi dersi alan öğrenciler üzerinde bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ise konunun içerisinde yer alan değişkenlerin rahatlıkla ve doğru biçimde algılanabilmesidir. Araştırmanın sonucuna göre; reklamlarda ünlü kullanımı izlenim oranlarını arttırdığı görülmüştür. Ama reklamlarda ünlü kullanımı ile markaların tercih edilmesi arasında ilişki bulunmamış ve ünlü kullanımının, marka tercih oranının da etkili olmadığı görülmüştür.
Abstract in English
Developments in sport economy cause a new perspective on marketing based on consumers’ preferences and a significant importance on marketing. The marketing based on consumers’ preferences in the sport markets causes an increase in competition at these markets. This competition forces companies to make a classification in marketing and to identify brands in accordance with the target marketing. After this identification, the brand position is started to be important for companies in that after this positioning and the brand strategy applications, brand alliances are created at target people. This research is aimed to identify and to measure the sources of brand values based on consumers’ preferences regarding sport brands in clothing sector. To this aim, 250 university students who were at engineering faculties and were taking physical training and sport modules as selective courses at public universities in Istanbul were taken into account. The reason of selecting public universities is the distribution of incomes is heterogenic and the reason of selection these students at engineering faculties is the right perceptions of the subject and variables. Considering the research results, it can be said that famous people performing at publicities attract people in order to watch them, and so these brands can be seen and known by several people. However, there is not any significant relationship between these publicities and consuming these brands. Also, there is not any increase depending on these publicities.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: