ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
12767 times viewed.
4923 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.2.002.x
İnternet Sitelerinin Lojistik İşletmeleri Açısından Önemi
The Importance of Web Sites In Terms of Logıstıcs Enterprıses
Bihter KARAGÖZ Dr. Tuba KARAHİSAR
Abstract in Turkish
Değişen ve sürekli gelişen günümüz bilgi çağında; işletmelerin internet sitesine sahip olmaması kaçınılmazdır. Gelecekte de varlığını devam ettirmek isteyen her işletme bugünden kendini bu sürece dahil etmelidir. Özellikle de uluslararası boyutta hizmet veren lojistik sektörü işletmelerinin internet sayfalarının olmaması düşünülemezdir. İnternet sayfaları ile sınırların kalktığı günümüz coğrafyasında; hem hizmetlerini tanıtmaları hem de yeni müşteriler edinmeleri daha kolay hale gelmektedir.
Abstract in English
It is inevitable for enterprises to have web sites in today’s information age that changes and continuously develops. Every enterprise that wants to continue its existence in the future should involve itself in this process. Especially, it is unthinkable for enterprises of logistics sector that give service in the international level not to have a web site. In today’s world in which borders are removed by web pages, it becomes easier for enterprises both to promote their services and to gain new customers.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: