ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
7115 times viewed.
2054 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2015.2.003.x
ANAAKIM TÜRK MEDYASININ BAŞARISIZLIĞI: TÜRK GAZETELERİNİN İNTERNET VERSİYONLARININ BİR ÇERÇEVELEME KARŞILAŞTIRMASI
THE FAILURE OF TURKISH MAINSTREAM MEDIA: A FRAMING COMPARISON OF THE WEB VERSIONS OF TURKISH NEWSPAPERS
Mehmet Salih Güran, Hüseyin Özarslan
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın amacı, ana akım/profesyonel gazetecilik kavramını, medya sistemlerinin tarihsel gelişim koşulları bakımından karşılaştırılmasıyla tanımladıktan sonra Türkiye’de medya sisteminin alt yapısını oluşturan siyasal kültür ve profesyonel kültürün bir yüzyıllık değerlendirmesini elde etmektir. Sonra, bu teorik arka plan üzerinde, internet çağında medya sisteminde değişen ve değişmeyen koşulları değerlendirmek için, günümüz Türk basınında yer almış aktüel bir politika tartışması üzerine karşılaştırmalı bir çerçeveleme analizi gerçekleştirilmiştir. Çerçeveleme analizinin sonuçları olarak, genelde az gelişmiş bir profesyonellik anlayışına sahip, bağımlılık ile tabloid arasında sıkışmış Türk medya sisteminin mevcut durumda hala büyük oranda işlev göstermeyen, dolayısıyla sivil toplumun gelişimi için yetersiz olan bir toplumsal etkileşim zemini oluşturmaya devam ettiğini bulduk. Bununla birlikte araştırma sonuçlarımız, ana akım medyanın temel değerlerinin ve fikrinin de temsil edilmeye devam etmesiyle gelecekte işlev gösteren bir medya sisteminin gelişimine doğru hala ümit olduğunu ortaya koymaktadır.
Abstract in English
The objective of this study is to define the notion of mainstream/professional journalism by comparatively exploring the historical conditions of media systems development to contrast it with the infrastructure of political culture and professional culture of the past century in Turkey. After this theoretical background, we implemented a comparative framing analysis of an actual policy debate in the Turkish press to conclude on the changing and not changing conditions that prevail in the politics/media system and culture. In the light of the framing analysis, we found that the current state of the Turkish media system constitutes still a mostly dysfunctional social interaction platform that is caught between media parallelism and tabloidization and represents a largely underdeveloped professionalism that is still insufficient for the development of a civil society. Nonetheless, we found on the other hand that the fundamental values and notion of mainstream media is still represented to make hope for a future development towards a functioning media system.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: