ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5936 times viewed.
1317 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.4.005.x
Türk Gayrimenkul Sektöründe Rekabetçi Pazarlama Stratejileri ve Bir Araştırma Modeli
Competitive Marketing Strategies in the Turkish Real Estate and A Research in the Sector
Özgür Çengel M. Yaman Öztek
Abstract in Turkish
Genel ekonomik araştırmalar çerçevesinde belirlenen ekonomik göstergeler kapsamında Türkiye’nin gelişen bir ekonomisi bulunmaktadır. Bölgede geniş olarak gelişen birçok sektör arasında, gayrimenkul ticareti ülkedeki ekonomik gelişme ve refah açısından önemli bir oran tutmaktadır. Bölgedeki birçok işadamı tarafından söz konusu fırsatların fark edilmesine ragmen, birçok araştırma projesinde değinildiği üzere pazarlama çabaları eksiktir. Söz konusu pazar birçok uluslararası şirketin önceden girdiği çok rekabetçi bir pazar olduğundan,  pazarda etkin rekabet edebilmek için saygın pazarlama stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Bu makale, bu açıdan, Türk gayrimenkul sektöründe uygulamada olan rekabetçi pazarlama stratejilerini açıklamaktadır ve sonuç olarak sahada yapılan araştırmadan gelen sonuçlara göre bir özgün araştırma modeli önermektedir. Araştırmadan geliştirilecek birçok stratejinin yanı sıra ana odak noktası e- uygulamalar ve yaklaşımlar olmuştur.    
Abstract in English
Turkey has a booming economy in terms of general economic indicators that are being identified in the context of general economic fields of study. Among with many industries that have extensively been developed in the region, real estate business occupies a great percentage in terms of economic growth and welfare in the country. Even though such opportunities are being noticed by many businessmen in the area, there is a lack of marketing attempts which is obviously cited in many research projects. Since the market in consideration is highly competitive where many international companies have already entered, reputable marketing strategies have to be implemented as a means of coping effectively in the market. This paper, in this sense, reveals the competitive marketing strategies that have been in effect in the Turkish real estate sector and finally proposes a unique research model which arises from a research that have been conducted in the field. Along with many strategies that may be generated from the research, a key focus has been put on e-practices and perspectives.   
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: