ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9420 times viewed.
7211 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.1.004x
12 Eylül Anayasa Referandumunda Siyasal Partilerin İnternet Kullanımı Ve Kampanya Söylemleri
The Use Of The Internet Of Political Parties And Their Campaign Discourses On 12 September Constitutional Referendum
Neslihan YOLÇU, Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, neslihan.yolcu@kocaeli.edu.tr
Abstract in Turkish
Enformasyon çağı olarak adlandırılan içinde yaşadığımız dönemde her alanda görülen değişimler siyasal iletişimin biçim ve düzeyini de değiştirmiştir. Gazete, dergi, televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının yanı sıra son on yılda giderek artan önemde yeni bir iletişim teknolojisi olarak internet ortaya çıkmıştır. İnternetin yaygınlaşması ve hızla yeni teknolojik imkânlarla desteklenerek değişime ayak uydurması ikinci nesil internet hizmetleri kavramını beraberinde getirmiştir. WEB 2.0 olarak adlandırılan bu yeni nesil internet hizmetinin, en etik ve etkili halkla ilişkiler yaklaşımı olan iki yönlü simetrik iletişime zemin hazırladığı varsayılmaktadır. Çalışma 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa referandumunda, siyasal partilerin seçmenlerini bilgilendirmek amacıyla yürüttükleri evet ve hayır kampanyaları kapsamında internetten nasıl ve hangi derecede faydalandıkları ile kampanyada kullanılan söylemlerin ortaya konulmasına yöneliktir.
Abstract in English
Changes in every area in the period in which we live, is also called era of information or communication, have changed the level and format of political communication as well. The Internet, which has gained ever-increasing importance in the last decade, has emerged as a new communication technology such as newspaper, magazines, television, as well as the traditional mass media. The spread of the Internet and quickly adapt to change by supporting the new technological possibilities has brought the concept of second-generation Internet services. This new generation of so-called Web 2.0 Internet service is assumed to provide a basis for the most ethical and effective public relations of two-way symmetrical approach. The study focuses on the constitutional referendum on 12 September 2010 and is intended to determine how political parties inform the voters within yes and no campaigns carried out and how they make use of the Internet and the manifestation of discourses used in the campaign.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: