ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9524 times viewed.
2694 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.1.002x
Yeni Ağ Teknolojileri Bağlamında Yeni İletişim Ortamları ve Bilgi
New Media and Knowledge in the Context of New Network Technologies
Dr. Osman KÖROĞLU, Fatih Üniversitesi, MYO, İstanbul, okoroglu@fatih.edu.tr
Abstract in Turkish
Bu makalede yeni iletişim ortamları ve bilgi, yeni ağ teknolojileri bağlamında incelenmektedir. Yeni iletişim ortamları iletişim araştırmacıları açısından ilgi çekicidir. Çünkü sayısal, etkileşimli, hipermetinsel, sanal, ağ üstündedirler. Yeni iletişim ortamları içerik üretimi, politik katılım ve bilinçlenme gibi konularda bazı fırsatlar sunar. Diğer tüm mecralarda izlerkitle sayısı azalırken internette artması bununla ilişkilendirilebilir. Yeni iletişim ortamları ve bilgi toplumu incelenirken, bloglar örnek olarak düşünülerek bilgi, demokrasi ve ekonomi de ele alınabilir.
Abstract in English
This paper, examines new media and information in the context of new network technologies. In terms of communication researchers, new communication technologies and media are interesting. Because they are digital, interactive, hypertextual, virtual, on the network. New media provides some opportunities such as content production, political participation and awareness. This, also, can be associated with decreasing number of audience in the media other than internet. When new media and knowledge economy are examined, information, democracy and economy can be addressed with the blogs as examples.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: