ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
7744 times viewed.
2367 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.2.004.x
Y Neslinin Örgüt Ortamındaki Davranış Farklılıklarının Analizi
Analysis of Behavior Differences of Generation Y in Organizational Environment
Yrd.Doç.Dr. Murat Çemberci, Yrd.Doç.Dr. Melike Kıvanç Sudak, Dr. Saim Aşçı, Mustafa Emre Civelek, Sabri Öz
Abstract in Turkish
Dijital Kuşak olarak bilinen Y neslinin son yıllarda örgütlerdeki etkinliği giderek artmaktadır. Birçok sektörde faaliyet gösteren farklı ölçeklerdeki örgütlerde yönetsel pozisyonlarda görev almaya başlamışlardır. Bu durum, örgüt içindeki Y neslinin diğerlerinden iş görme anlayışı açısından farklı olduklarına dair bir algıya sebep olmuştur. Bu araştırmada, öncelikle Y neslinin örgüt ortamında diğer çalışanlardan farklılaştığı boyutların belirlenmesi ve bu boyutların hangi yönde farklılaştıklarının analizi amaçlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Y neslinin çoklu görev, sosyal medya kullanımı, takım çalışmasına yatkınlık, eğlenerek çalışma ve çalışan bağlılığı boyutlarında diğerlerinden farklı oldukları bilimsel olarak ispatlanmıştır.
Abstract in English
Effectiveness of generation Y that is known as digital generation is continuously increasing in recent years. They have begun to take responsibilities in the managerial positions of the organizations in different scales and sectors. This situation has led to the perception that generation Y working in organizations is different from others in terms of business behaviors. In this study, primarily, it is aimed that the determinations of the dimensions that generation Y differentiate from others in organization environment and analysis the differentiation in the direction of these dimensions. According to the result of analysis, it has been scientifically proven that generation Y is different from others in these dimensions: multi-tasking, use of social media, ability to team work, working joyfully and employee commitments.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: