ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5882 times viewed.
1961 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.3.003.x
Uydu Görüntülerinden Elde Edilen Bilgilerle Yeryüzü Şekillerinin Tanımlanması ve Değişimlerinin Gözlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması Üzerine Bir Ön Çalışma
A Prestudy About Identification of Land Forms and Utilization From Geographic Information Systems for Observing Land Forms’ Change with Information Which Is Obtained from Satellite Images
Sabri Serkan Güllüoğlu, Tuğba Palabaş, Ceren Gülra Melek
Abstract in Turkish
Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) sayesinde uzaktan algılama teknikleri ile elde edilen uydu görüntülerinden yararlanarak yeryüzündeki doğal ve yapay tüm kaynaklar hakkında bilgiye ulaşmak mümkündür. Ancak elde edilen orijinal görüntü ile bilinmeyen kaynakların belirlenmesi, belirlenen kaynakların dağılımlarının haritalanması ve verimli şekilde değerlendirilmesi mümkün olmayabilir. Bunun için bazı dönüşümlere, ön işlemlere, görüntüyü sayısal ve görsel açıdan doğruya en yakın şekilde değerlendirmeyi sağlayacak görüntü iyileştirme ve sınıflandırma gibi işlem basamaklarına ihtiyaç vardır. Yapılan literatür çalışmasında uydu görüntülerinin elde edilmesi ve işlenmesi sürecini ifade eden birçok çalışma incelendi. Araştırma şunu gösteriyordu: ortak bir bütünün varlığı ile bu konuda takip edilebilecek işlem adımlarının belirlenmesi, yapılacak gerekli ve muhtemel çalışmalar için sürecin hızlı ilerlemesini sağlayabilirdi.
Abstract in English
It is possible with Geographic Information Systems (GIS) that the information about all natural and artificial resources on the earth is obtained taking advantage of satellite images are obtained by remote sensing techniques. However determination of unknown sources, mapping of the distribution and efficient evaluation of resources are defined may not be possible with the original image. For this reasons, some process steps are needed like transformation, pre-processing, image enhancement and classification to provide the most accurate assessment numerically and visually. Many studies which present the phases of obtaining and processing of the satellite images have examined in the literature study. The research showed that the determination of the process steps may be followed at this subject with the existence of a common whole may provide to progress the process rapidly for the necessary and possible studies which will be.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: