ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6809 times viewed.
2346 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.1.002.x
Cinsiyet Dergilerinin Sosyal Medya Kullanımlarında Hazcı İleti Arayışı
The Search for the Hedonistic Messages of the Gender Magazines through Their Use of Social Media
Dr. Mert Gürer, Dr. Saadet Zeynep Varlı Gürer, Öğr. Gör. Nihan Dönmez
Abstract in Turkish
Günümüz toplumunda tüketim en önemli dinamiklerden biridir. Tüketimi her daim canlı tutabilmek sistemin işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle var olan temel ihtiyaçların yanında haz duygusuna hitap eden imgelerle bireyleri sahte ihtiyaçlara yönlendirmek kapitalist devinimin özüdür. Geleneksel medya bu devinime yönelik iletiler hazırlayıp sunmaktadır. Sahte ihtiyaçlar yaratılması ve sunulması konusunda geleneksel medya içerisinde yer alan cinsiyet dergileri yayıncılık alanında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak geleneksel medyada cinsiyet dergiciliği, teknoloji çağı içerisinde etkili bir iletişim alanı haline gelen yeni medya ortamlarını özellikle de sosyal ağları kullanarak daha fazla hedef kitleye ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında, hazcı tüketimi teşvik eden kadın ve erkek dergilerinin soysa medya içerisinde yar alan sosyal ağlardaki içeriklerinde hazza dayalı iletilere ne kadar yer verdikleri ve dergi içeriğini bu platformlara ne kadar taşıdığı saptanmaya çalışılacaktır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de yayınlanmakta olan cinsiyet dergilerinden iki kadın Cosmopolitan ve Vogue ile iki erkek dergisi Esquire ve GQ’nun Facebook ve Twitter sayfalarındaki 2013 Ekim Ayı’na ait iletiler içerik çözümlemesi yöntemi ile irdelenecektir.
Abstract in English
Consumption is one of the most important dynamics in today's society. Keeping consumption alive is very important for the functioning of the system. Therefore, alongside the basic needs of individuals, directing people to false needs with images that appeal to the sense of the pleasure is the essence of the capitalism. Traditional media prepares and presents messages towards this aim. Gender magazines, which is part of the traditional media that prepares and presents false needs, has a significant place in the field of magazine publishing. However, gender magazine publishing aims at reaching new and further target audiences, by utilizing new media, especially social networks, which becomes an effective communication field in the age of technology. This study aims to identify how men and women magazines, that encourages hedonistic consumption, carries their content and how much pleasure based messages they convey through their social networks which takes place in social media. Through the content analysis method, this study examines the messages conveyed during October 2013 in the Facebook and Twitter pages of the gender magazines, two female, Cosmopolitan and Vogue, and two male Esquire and GQ, that are published in Turkey.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: