ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
413 times viewed.
140 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.5.001.x
Azerbaycanda Teknolojik Altyapısı Oluşumunun İnovasyona Dayalı Ekonominin Gelişimine Katkısı
Improving the Institutional Environment of the Innovation Economy in Azerbaijan
Ferhad P. RAHMANOV, Elçin. SULEYMANOV, Yahya ÖZDEMİR
Abstract in Turkish
Makalede Azerbaycan Cumhuriyeti'nin inovasyon ekonomisinin kurumsal yapısının oluşum süreci üzerine bir çalışma yapılmıştır, Ülkenin yenilikçi ekonomisinin oluşum aşamasında mevcut olan inovasyon kurumlarının ve altyapı kuruluşlarının durumunun analizine özel önem verilmiştir. Çalışmada Azerbaycan Cumhuriyetinin yenilikçi ekonomisinin kurumsal ortamdaki değişikliklerin hızının yetersizliklerinin nedenleri açıklanmakta, etkinliğini arttırmak için devletin düzenleyici ve koordinasyon rolünün güçlendirilmesinin gerekli olduğuna dikkat çekilmekte ve Azerbaycan'da inovasyon ekonomisinin güncel kurumsal ortamının iyileştirilmesi için öneriler verilmiştir.
Abstract in English
The author's model of the institutional environment of innovative economy is given, the innovation processes and infrastructure institutions at the current stage of formation of innovation economy of the Azerbaijan Republic are being analyzed, and the main problems in development of elements of the institutional environment are identified. Suggestions are related with the possible ways to improve the existing institutional environment of the innovation economy in Azerbaijan.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: