ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
798 times viewed.
600 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.005.x
Lokasyon Bazlı Pazarlama Açısından Sosyal Ağ Uygulamalarının Kullanımı: Swarm Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
Using Social Network Applications For Location Based Marketing: A Research On Swarm Users
Adnan Duygun
Abstract in Turkish
Gelişen ve değişen dijital teknolojiye bağlı olarak pazarlama stratejileri de dijital platformda kendine yer bulmaktadır. İnternetin cep telefonlarında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ile birlikte mobil bazlı uygulamaların pazarlama literatürüne eklediği kavramlardan biri de lokasyon bazlı pazarlamadır. Bu çalışmada, lokasyon bazlı pazarlama açısından sosyal ağ uygulamalarının kullanımı incelenmiştir. Foursquare, Google Plus, Gypsii, Plazes ve Facebook gibi sosyal ağ uygulamaları olsa da son dönemlerde en popüler sosyal ağ uygulamalarından biri Swarm uygulamasıdır. Bu sebeple, araştırma Swarm kullanıcıları üzerine gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Swarm kullanım alışkanlıklarının ve Swarm kullanıcılarının davranışlarına etki eden faktörlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre Swarm kullanma alışkanlıkları kullanıcıların yer bildirimi yapma sıklığı ve kullanıcılar tarafından yer bildirimi yapılan mekanlar olarak sıralanmaktadır. Swarm kullanma davranışları ise dört faktör altında toplanmaktadır. Bunlar kullanım kolaylığı, elde edilen faydalar, eğlence ve hedonik değer ile sosyal etki ve bağlanmadır. Ayrıca, Swarm kullanım alışkanlıklarının Swarm kullanma davranışlarını oluşturan tüm faktörlere genel olarak yüksek derecede veya güçlü bir şekilde etkide bulunduğu tespit edilmiştir.
Abstract in English
Depending on the developing and changing digital technology, marketing strategies take place themselves in the digital platform. As internet began to be used widely by mobile phones, one of the concepts that is added in marketing literature is called location based marketing. In this study, the use of social networking applications in terms of location based marketing has been examined. While social networking applications like Foursquare, Google Plus, Gypsii, Plazes and Facebook, Swarm is one of the most popular social networking applications in recent times. For this reason, the research was conducted on Swarm users. In the study, it was aimed to reveal the Swarm usage habits and the factors affecting Swarm use behaviours. According to results Swarm usage habits are listed as the frequency of place declarations and the places where place notifications are made by users. Swarm use behaviours are grouped under four factors which are ease of use, benefits obtained, entertainment and hedonic value, social impact and connectivity. It has also been found that Swarm usage habits generally have a high or strong effect on all of the factors which is about Swarm use behaviours
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.