ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
945 times viewed.
610 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.002.x
Transmedya Hikayeciliği’nde Wattpad Örneği ve Okur Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma
Wattpad As An Example Of Transmedıa Storytellıng And An Examınatıon On Reader Prefencess
Kübra Güran Yiğitbaşı
Abstract in Turkish
Yeni medya dolayımıyla izleyici/kullanıcının, alımlama/okuma alışkanlıkları değişime uğramıştır. Yeni medyanın interaktif katılıma imkan tanımasıyla, alıcı medya içeriğini tüketen olmasının yanı sıra içeriği üreten, şekillendirebilen bir nitelik de kazanmıştır. Bu bağlamda alıcılar, anlatıya etki ederek içeriği dönüştürebilmektedir. Hedef kitlenin etkileşimini içeren bu anlatı tarzında, aynı içerik farklı platformlardan yayınlanarak daha geniş bir kitleye ulaştırılabilmektedir. Transmedya hikâye anlatıcılığı olarak adlandırılan bu kavrama göre, bir içerik çeşitlenerek birden fazla platformda alıcısına ulaşmaktadır. Çalışmada, kullanıcılara ücretsiz olarak, hikayelerini paylaşma ve diğer üyelerin paylaşımlarını okuma platformu sağlayan bir uygulama olan “Wattpad” bir transmedya hikaye anlatıcılığı örneği olarak ele alınmıştır. İlk olarak online bir hikaye okuma-yazma platformu şeklinde kullanıcısıyla buluşan Wattpad hikayeleri, basılı kitaplardan, sosyal ağlardaki hayran gruplarına ve sinema filmlerine kadar farklı mecralardan kitlesine ulaşmaktadır. Çalışmada yapılan araştırmada Wattpad okur kitlesinin tercih ve alışkanlıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu okur/hayran kitlesinin, Wattpad okuma tercihleri, Wattpad’den nasıl haberdar oldukları, arkadaşlarına tavsiye etme, yazar ve yayıncılarla iletişim kurma durumları ve en çok beğendikleri kitap ve yazarlar araştırılmıştır. Wattpad kullanıcılarının genel durumlarını incelemek için bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yapılmıştır. Çalışmanın hipotezlerinden ilki, Wattpad okuma tercihinde arkadaş ve sosyal çevrenin etkisinin bulunduğudur. Bir diğer hipotez, Wattpad yazarları ile kurulan iletişimin okuma alışkanlıklarını olumlu yönde etkilediğidir. Sonuncu hipotez ise, Wattpad okurlarının beğendikleri içerikleri, transmedya biçiminde farklı mecralarda da takip etmeyi tercih ettikleri yönündedir. Çalışmanın sonucunda tüm hipotezlerin doğrulandığı görülmektedir. Wattpad okurlarının çoğunluğunun, yazarlarıyla iletişime geçmeyi tercih ettikleri, öncelikle mizahi ve sade bir dili olduğu için bu kitapları seçtikleri ve arkadaşlarının tavsiyesi ile okumaya başladıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract in English
The reception/reading habits of audience/users have changed as a result of the new media. Since the new media has enabled interactive participation, alongside being the consumers of the content, receivers are also able to produce and transform the content. In this context, receivers can transform content by acting in narrative. In this narrative style involving the interaction of the target group, same content can be published via various platforms, thus reaching a wider audience. According to this concept, which is called Transmedia storytelling, content can reach receivers on multiple platforms by diversifying. In this study "Wattpad" was taken as an example of a transmedia storytelling, which is an application that allows users to share their stories and read other members’ posts for free. Wattpad stories which initially met their readers on an online story-telling platform, has now reached mass media, ranging from printed books, social networking fan groups and motion pictures. This study aims to investigate the preferences and habits of Wattpad readers in the study. Our research examines readers/audiences reading preferences, how they learned about Wattpad, if they would recommend Wattpad to friends, whether or not they communicate with writers and publishers, and their favourite books and authors. To investigate the general situation of Wattpad users, experimental research method which is one of the quantitative research methods was applied in this research. A face-to-face survey was conducted as a data collection tool. First of the few hypotheses of the study is that friends and social circles play role in the preference of reading Wattpad. Another hypothesis was that communication with Wattpad authors positively affect reading habits. The last hypothesis, claim that Wattpad readers prefer to follow the content they like in transmedia-style through other social media tools. As the result of the study all the hypotheses are proven. The conclusions of the study show that the majority of Wattpad readers prefer to communicate with their writers, readers have chosen and read such content primarily because they are humorous and have simple language, and users have usually reached these through their friends' recommendations.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.