ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
924 times viewed.
307 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.2.005.x
Zamanlar Bağlamında İngilizce Öğretimi İçin Bir Mobil Uygulama Tasarımı: SOS Tablosu
A Mobile Application Design for Teaching English within the Context of “Tenses”: SOS Table
K.Kürşat ÇEVİK Nezih ÖNAL Veysel ŞENOL
Abstract in Turkish
Yabancı dil öğretiminin önemi tartışılmazdır. Ancak bu öğretimde birçok sorun yaşandığı bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında dijital yerli neslin İngilizce özelinde yabancı dil öğrenmesi sürecinde bu sorunların çözümü için yeni arayışlar söz konusudur. Hedef kitle dijital yerli nesil olunca eğitimciler, yabancı dil öğretiminde teknolojiden yararlanmaya yönelmişlerdir. Teknolojiden yararlanarak yabancı dil öğretimi gerçekleştirilmesine dayalı uygulamaların en dikkat çekici olanlarından biri mobil öğrenmedir. Buna paralel olarak literatürde mobil araç ve mobil uygulamaların öğrenme ortamlarına dâhil edilmesinin son zamanlarda yaygınlaştığı belirtilmektedir. Mobil cihazlarla beraber cep telefonlarına yerleşen dijital uygulamalar ile istenilen zaman ve mekânda eğlenceli ve eğitici uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar, öğrencilere daha iyi bir öğrenme deneyimi sağlayabilmektedir. Buradan hareketle ilgili bu çalışmada İngilizce dersi “zamanlar (tense)” konusu bağlamında İngilizce öğretimi için bir mobil uygulama (SOS Tablosu) geliştirilmiş ve tanıtılmıştır. SOS Tablosu mobil uygulaması günümüz mobil işletim sistemleri pazar payı düşünülerek Android işletim sisteminde tasarlanmış ve Google Play Store’a eklenmiştir. Kullanıcıların uygulamayı mobil cihazlarına kurduktan sonra uzak veri tabanına kaydolması sağlanmıştır. Kayıtlı kullanıcıların programı kullanma verilerinin (soru sayısı, cevaplama sayısı, doğru ve yanlış cevap vb.) kayıt altına alınması ve böylece elde edilen bu verilerin sonuçları ile kullanıcıların tasarlanan SOS Tablosu uygulaması sayesinde ne kadar gelişme gösterdikleri takip edilmektedir.
Abstract in English
The importance of teaching foreign languages is known and it is also known that there are many difficulties in it. In our current age of technology, there are some new pursuits for dealing with these difficulties in the process during which digital natives learn a foreign language especially English. Because the target group is digital natives, educators tend to make use of technology. One of the most outstanding applications based on technologies of foreign language teaching is mobile learning. Accordingly, in the literature it is reported that integration of mobile technologies and mobile applications into educational environments has recently become widespread. With digital applications which can be set up on mobile devices as well as mobile phones, learners can enjoy entertaining and educational applications whenever and wherever they want. These applications can provide a more entertaining learning experience for learners. As a result, in this study, a mobile application design for teaching English within the context of “Tenses” (SOS Table) has been developed and has been presented. The mobile application of SOS Table was programmed on android platform because of the market share of it among other operating systems and then it was set up on Google Play Store. After users set up the program on their mobile devices, they are required to register remote database. Registered users’ data are recorded in a database and thus with these data, uses are monitored in order to determine how much progress has been acquired thanks to the application of SOS Table.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: