ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
936 times viewed.
718 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.2.002.x
Tüketicilerin Youtuber’lara Yönelik Algılarının İncelenmesi: Türkiye Örneği
Consumers’ Perceptions of YouTubers: The Case of Turkey
Niyazi Gümüş
Abstract in Turkish
                               Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda hayatımıza giren sosyal medya, pazarlama çalışmalarında da yeni bir takım uygulamalara neden olmaktadır. Bunlardan biri de gittikçe daha fazla karşımıza çıkan YouTuber’lardır. Milyonlara varan takipçi sayıları ile YouTuber’lar takipçileri üzerindeki etkileri nedeniyle markaların dikkatlerini çekmeyi başarmışlardır. Bu amaç doğrultusunda 2017 Kasım- Aralık ayları içinde Türkiye’de Kastamonu Üniversitesi öğrencisi olan 257 öğrenciye yüz yüze anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda kullanıcıların markaların mobil uygulamalarına yönelik algıları -kolaylaştırma, alışveriş isteği yaratma, kişiselleştirme ve satış sonrası güven- faktörleri altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların algıları YouTuber video algısı, içerik paylaşımı, algılanan fayda ve satın alım kararına etki olmak üzere dört boyut olarak ortaya çıkmıştır.
Abstract in English
                            Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda hayatımıza giren sosyal medya, pazarlama çalışmalarında da yeni bir takım uygulamalara neden olmaktadır. Bunlardan biri de gittikçe daha fazla karşımıza çıkan YouTuber’lardır. Milyonlara varan takipçi sayıları ile YouTuber’lar takipçileri üzerindeki etkileri nedeniyle markaların dikkatlerini çekmeyi başarmışlardır. Bu amaç doğrultusunda 2017 Kasım- Aralık ayları içinde Türkiye’de Kastamonu Üniversitesi öğrencisi olan 257 öğrenciye yüz yüze anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların algıları YouTuber video algısı, içerik paylaşımı, algılanan fayda ve satın alım kararına etki olmak üzere dört boyut olarak ortaya çıkmıştır.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: