ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1271 times viewed.
696 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.007.x
Çevrimiçi Gazetelerin Okur Yorumlarında Nefret Söylemi: Reina Saldırısı Örneği
Hate Sayings in Online Newspapers’ Reader Comments: Reina Attack Example
Ayşe Aslı SEZGİN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yrd. Doç. Dr., aslisezgin@osmaniye.edu.tr
Abstract in Turkish
Özellikle kullanıcılarına içerik oluşturma imkânı tanıyan yeni medya ortamlarında, toplumsal nefretin yansımaları, nefret söyleminin arttığı çevrimiçi gazete haberlerindeki okur yorumlarında da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hoşgörüsüzlüğün önyargı, inanç ve mezhep temelli, yabancılara ve göçmenlere yönelik ayrımcılığa odaklanan örneklerini görebildiğimiz bu yorumlarda, toplumsal nefretin boyutlarını da tespit edebilmek mümkün. Bu çalışmada, 31 Aralık 2016 gecesi, İstanbul’daki eğlence merkezi Reina’ya yönelik terör saldırısı ile ilgili, olay ve olayla ilgili ayrıntıları konu alan, çevrimiçi gazetelerdeki haberlerin, okur yorumlarına yönelik söylem analizi yöntemiyle bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Örnekleme dahil edilen gazetelerin, okunma oranları dikkate alınmış ve toplumsal nefreti arttıran nefret söylemine ilişkin ifadeler vasıtasıyla bu gazetelerde yer alan haberlerin, analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda yabancılara karşı farklı kategorilerde nefret söyleminin okur yorumları vasıtasıyla aktarıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract in English
In the difficult time the society has been suffering recently, significant instances of intolerance due to the experienced events have also been observed in the new media environment. Reflections of social hatred are evident in the reader's comments in the online newspaper news are evident particularly in the new environment that allows users to create content, in which hate speech continuously increases. It is possible to identify the aspects of social hatred in these interpretations of intolerance that focus on prejudice, belief and denomination, and discrimination against foreigners and immigrants. In this study, an investigation was conducted by analyzing the news in the online newspapers and the discourse about the readers' comments about the event related to the terror attack against Istanbul's night club, Reina, at night of 31 December 2016. The sampling rates of the newspapers included in the sample group were taken into account and it has been aimed to determine the means of expressions of hate speech which increased the social hatred. As a result of the study, hate speech in different categories, aganist to foreigners is convoyed through by the reader comments.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.