ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1292 times viewed.
476 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.004.x
Çevrimiçi Gazetecilikte Fikri Mülkiyet Hakları Sorunu
Intellectual Property Rights Issue in Online Journalism
Aysel ÇETİNKAYA, Gazetecilik Bölümü, İletişim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, 41380, Yrd. Doç., Dr., Kocaeli, Turkey, Email: aysel.cetinkaya@kocaeli.edu.tr
Abstract in Turkish
Medya sektörü bilgisayar ve ağ teknolojilerindeki yenilikleri yakından takip eden ve bu yenilikleri iş süreçlerine uygulayan, hatta işin kendisi haline getiren sektörlerin başında gelmektedir. Hiç kuşkusuz çevrimiçi gazeteler böyle bir sürecin sonunda ortaya çıkan, haber üretim/tüketim süreçlerinin bilgisayar ve ağ teknolojisi üzerinden yürütüldüğü ve üzerine kurulu olduğu sistemin sunduğu fırsatlardan sonuna kadar faydalanan iletişim mecralarıdır. Yaşanan teknolojik gelişmeler bir yandan haber üretimi/tüketimini hızlı, kolay ve ucuz hale getirirken bir yandan da üretilen içeriğin çok çabuk bayatlamasına sebep olmaktadır. Haber içeriklerinin hızlı yayılımı gazetecilik meslek etiği açısından bazı ihlal ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Telif hakları ihlali ve intihal çevrimiçi gazetelerin karşılaştıkları sorunların başında yer almaktadır. Büyük emek ve uğraşlar sonucu üretilen içerikler, çevrimiçi mecrada kes/kopyala/yapıştır komutlarıyla izin alınmadan ve bedeli ödenmeden onlarca çevrimiçi yayın yapan sitede kullanabilmektedir. Mevcut hukuksal düzenlemeler, yaşanan teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmakta ve çevrimiçi mecradaki fikri mülkiyet sorunu giderek karmaşık bir hal almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, çevrimiçi gazeteler ve gazeteciler açısından yaşanan intihal sorununun telif hakları çerçevesinde incelenmesi ve gazetecilik mesleğinin karşılaştığı risklerin mevcut hukuksal düzenlemeler ve vakalar üzerinden irdelenmesidir.
Abstract in English
The media sector is at the forefront of sectors that closely follow innovations in computer and network technologies, and that apply these innovations to business processes and even make them work. No doubt online newspapers are the communication media that have emerged at the end of such a process and that take advantage of the opportunities that the system provides that the news production/consumption processes are conducted through computer and network technology and that it is based on it. Technological developments make news production/consumption fast, easy and cheap, while causing the produced content to be consumed very quickly. Rapid dissemination of news content is accompanied by some violations and risks in terms of journalistic ethics. Copyright infringement and plagiarism are at the forefront of the problems facing online newspapers. Content produced with great effort is used on the site, which has dozens of online publications, without permission, with cut/copy/paste commands online. Current legal regulations are falling behind technological developments, and the issue of intellectual property in the online world is becoming increasingly complex. The aim of the study is to examine the issue of plagiarism in terms of online newspapers and journalists within the framework of the copyrights and examine the risks faced by the journalism profession through current legal arrangements and cases.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.