ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
892 times viewed.
294 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.2.001.x
Türkiye’de E-devlet Hizmetlerinin Kabulü
Adoption of e-Government Services in Turkey
Yakup Akgül
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin son kullanıcılar tarafından kabulünü etkileyen faktörler ortaya çıkarılmıştır. Araştırma modeli Türkiye’de 242 bireysel e-devlet web portalı kullanıcıları örneklemine bağlı olarak önerilmiştir ve test edilmiştir, araştırma modeli en küçük kareler yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir ve araştırma modeline yapısal model değerlendirilmesi ve yapılar arasındaki ilişkilerin analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları algılanan kullanışlılık ve kullanıcı memnuniyeti kullanıcının kabulünü ve kullanmaya yönelik devam niyetini olumlu ve anlamlı yönde etkilediğini göstermektedir. Araştırma sonuçları, vatandaşların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasının geliştirilmesi için politikacılar ve karar vericiler için faydalıdır. Kabul edilen model Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin uygulanmasında bir rehber olarak kullanılabilir. Bu çalışma hükümetin, insanların hizmetlerin farkında olduğundan ve bunları kullandığından emin olmak için kapsamlı reklam kampanyaları düzenlemesi gerektiğini önermektedir. Bu çalışma, hükümetin, hizmetlerin bilinirliğini artırmaya, vatandaşlara yararlarını göstermeye ve sisteme güvenin teşvik edilmesine önem vermesi gerektiğini göstermektedir.
Abstract in English
The major aim of this study to examine the factors that enable end-user adoption of e-government services in Turkey.  A research model is proposed and tested using data based on a sample of 242 individual e-government web portal users in Turkey, the research model were evaluated with the model using the Partial Least Squares (PLS) method was applied for structural model assessment and analysis of the relationships among constructs. Results show that perceived usefulness and user satisfaction affects user’s adoption and continuance intention. The findings are useful for policy-makers and decision-makers to develop a better understanding of citizens’ needs. The adopted model can be used as a guideline for the implementation of e-government services in Turkey. This study suggests that government should run extensive advertising campaigns to ensure that people are aware of the services and use them. This implies that government should place emphasis on increasing awareness of the services, show the benefits of citizens and encouraging confidence in the system.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: