ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10284 times viewed.
5019 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.3.004.x
Tüketimin Yeni Odağı: “Private Shopping” Üzerine Bir İnceleme
The New Focus of Consumption: An Analysis On “Private Shopping”
Arş. Gör. Dr. Aybike Pelenk Özel
Uzm. Dr. Özgür Velioğlu
Arş. Gör. Dr. Gürsoy Değirmencioğlu
Abstract in Turkish
Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin ve bu bağlamda İnternet mecrasının yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte tüketicilerin alışveriş yapma biçimleri önemli bir değişime uğramıştır. Bu değişimin etkisiyle birlikte Türkiye’deki tüketiciler, dünyada İnternet üzerinden yapılan alışveriş alışkanlıklarına kısa sürede uyum sağlamayı başarmışlardır. Yüzlerce çeşit ürünü indirimli fiyatlarla üyelerine sunan “private shopping” olarak adlandırılan özel alışveriş siteleri online alışverişin dönüşümüne katkı sağlamıştır. Çalışmada bu bağlamda, alışveriş biçimi ve kullanıcılarına sunduğu yenilikler açısından alanın ilkleri olan Markafoni, Limango ve Trendyol alışveriş siteleri görsel tasarım, sitelerde bulunan ürün kategorileri gibi farklı kriterler doğrultusunda niceliksel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Abstract in English
Today, the widespread using of the new communication technologies and the Internet put to change the shopping formats of the consumers. The consumers in Turkey, together with the effect of this change, have managed to adapt in a short time over the Internet shopping habits. The “private shopping” sites that hundreds of kinds of products offer discounted prices to their members, has contributed to the transformation of the online shopping. In this context the pioneer shopping sites of this field such as Markafoni, Limango and Trendyol in terms of the shopping format and the production of innovations, examined on the different criteria such as product categories and visual design with the method of quantitative content analysis.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: