ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9067 times viewed.
3135 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.2.005.x
İnternet Haberciliğinde yasadışı Göç Sorunu (Ocak 2011-Nisan 2012)
The İllegal Immigration Problem in Internet Journalism (January 2011-April 2012)
Mukadder ÇAKIR, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, Turkey
Abstract in Turkish
Özet Yeni ve farklı dünyalar arayan, daha iyi koşullarda yaşamak isteyen insanlar tarih boyunca hep göç etmeye yönelmişlerdir. Göçün nedeni, verili gerçekliği reddetme ve bu reddedişi umutla birleştirerek arayışa geçmektir. Kendi yurdundan uzaklaşma, yollara düşme ve gideceği yerin nasıl bir yer olduğunu ayrıntılarıyla bilmeme durumu, çok sayıda riskin hatta ölümün bile göze alındığı süreçleri beraberinde getirir. Günümüzde göç, kaçak ya da yasadışı göçmenlik, küreselleşme süreci ile birlikte ölüm, yaralanma, tutuklanma ya da geri iadelerle sonuçlanır olmuş, çok sayıda yasadışı örgütün uluslararası alanda en kârlı faaliyet alanına dönüşmüş, devlet politikalarında ve uluslararası alanda büyük bir sorun olarak kendini dayatır hale gelmiştir. Bu çalışmada genelde medyada ve özelde internet haberciliğinde göç olgusunun işlenme biçimi, kullanılan söylem ve bazı süreçlerin haber yapılıp bazılarının yapılmaması gibi sorunlara dikkat çekilmek istenmekte; internet haberciliğinin getirdiği sorunlar açımlanmak ve tartışılmak istenmektedir. Bunun için nitel araştırmanın içerik analizi yöntemi kullanılmış ve söylem yaklaşımından kavramsal düzeyde yararlanılmıştır. Ocak 2011 ile Nisan 2012 tarihleri arasındaki dönem (16 ay) için Google arama motorunda “göç”, “göçmenlik”, “kaçak göçmenlik” “yasadışı göç” terimleriyle Türkçe tarama yapılmış, rastgele seçim yöntemi ile ulaşılan 30 haber incelenmiş, konu disiplinlerarası (interdisipliner) ve eleştirel bir perspektifle tartışılmaya çalışılmıştır.
Abstract in English
Abstract Throughout history, people who search for new and different worlds and want to live in better conditions tend to migrate. Reason of the migration is to deny the given reality and start searching by combining this denial with hope. Becoming distant from your own country, setting off on a journey and not knowing the place you will arrive in detail bring along processes that many risks are taken and in these processes people even risk their life. Today, migration results in illegal immigration, and with globalization process; it ends with deaths, injuries, arrests or extraditions. It turned into the most profitable activity field of many illegal organization and became a problem that imposes itself by being a big issue in government policies and the international area. In this study, the aim is to demonstrate and discuss the problems that internet journalism brings and to draw attention to the problems such as the way of handling migration fact in general in the media and in private in internet journalism and the fact that some discourses and processes are reported as news while some of them are not reported. To achieve this, content analysis method of the qualitative research has been used and discourse approach has been utilized in the conceptual level. "Migration”, “Immigration” and “Illegal immigration” terms has been searched in Turkish in Google search engine between January 2011 and April 2012 (16 months), 30 news has been selected and examined randomly and the issue is discussed with an interdiscipliner and critical perspective.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: