ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3100 times viewed.
1130 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.012.x
Siyasal Halkla İlişkiler Açısından Analoji
Analogy in Political Public Relations
Ayşe Gül SONCU
Abstract in Turkish
Siyasal iletişim alanında siyasal reklamcılık, siyasal halkla ilişkiler, siyasal pazarlama gibi kavramlar yer almaktadır. Siyasal hakla ilişkiler, siyasal parti ve aktörlerin seçmenin zihninde kendi lehlerine yönelik, zorlamadan ve karşılıklı rızaya dayalı anlam üretimlerini içermektedir. Siyasal dil bu anlamların üretildiği ve seçmene sunulduğu özel bir çalışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ikna edici siyasal dil kullanımında analojinin yani iki şey arasındaki ortaklık ya da karşılıklı ilişki olarak tanımlanan akıl yürütme tekniğinin siyasal liderler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ve Eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın farklı zamanlarda yaptıkları konuşmalarda kullandıkları analoji örnekleri incelenmiştir.
Abstract in English
Political advertising, political public relations and political marketing are the notions of political communication. Political public relations refers to produce meaning in favour of political actors and parties in the mind of electorate without any force but thanks to mutual consent. Political language that such meanings are produced and presented to electorates is a special subject to be studied. This study reveals how the use of analogy, that is the reasoning technique based on resemblance and relationship between two things, is used by political leaders in the field of political language. Within the scope of this study several analogy samples from speeches of President Recep Tayyip Erdoğan, CHP Leader Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Leader Devlet Bahçeli and HDP ex-Leader Selahattin Demirtaş at different times were examined.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: