ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3308 times viewed.
1780 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.008.x
Instagram Kullanıcılarının Kullanım Motivasyonları ve Instagram Takip Davranışlarının İncelenmesi
Evaluation of Usage Motivations and Instagram Following Behaviors of Instagram Users
Ercan Aktan
Abstract in Turkish
Sosyal medya, geleneksel medyanın gönderici baskın yapısının aksine kullanıcı baskın yapısı nedeniyle son on yıldır çok fazla kullanıcı ve içerik üretim sayısı ile oldukça tartışılan bir alanı oluşturmaktadır. Kendinden önceki sosyal medya araçlarından sonra, bir sosyal medya aracı olan Instagram da, fotoğraf temelli görsel sunumlara olanak tanıması sebebiyle kullanıcı sayısı hızla artan bir yapı sergilemektedir. Bu çalışma, Instagram kullanıcılarının kullanım motivasyonları ve Instagram takip davranışlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu maksatla Instagram kullanıcısı olan 356 üniversite öğrencisinden yüzyüze anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans tabloları ve ilişkisel karşılaştırmalar ile irdelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Instagram kullanım motivasyonlarına dair bilgi alma ve paylaşım Instagram takip davranışlarına dair ise tanışıklık ve uzmanlık faktörleri elde edilmiştir. Araştırmada katılımcıların günlük internet kullanım süreleri, günlük sosyal medya kullanım süreleri, sosyal medyayı kaç yıldır kullandıkları değişkenleri ile faktörler arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Buna karşın, katılımcıların cinsiyetleri ile faktörler arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.   
Abstract in English
In contrast to the sender-dominant structure of the traditional media, social media creates a much-debated area with a large number of its users and content production for the last ten years due to its user-dominant structure. Instagram, which is a social media tool after the previous social media tools, has a rapidly increasing number of users as it allows photo-based visual presentations. This study was carried out to reveal usage motivations and Instagram following behaviors of Instagram users. For this purpose, data was collected from 356 university students who are Instagram users using a face to face questionnaire technique. The obtained data were analyzed with frequency tables and relational comparisons. According to the results of the research, information retrieval and sharing factors were obtained for Instagram usage motivations, whereas acquaintance and expertness factors were obtained for Instagram following behaviors. In the research, there was found no significant correlation between the variables of the participants such as daily internet usage times, daily social media usage times and how many years they use social media, and the factors. However, no significant correlation was found between the genders of the participants and the factors.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: