ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2992 times viewed.
562 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.001.x
İŞBİRLİKLİ İŞ SÜREÇ MODELLEME FAALİYETLERİNİ DESTEKLEYEN İKİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÇALIŞMA SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
A COMPARATIVE EVALUATION OF TWO COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE WORK SYSTEMS FOR SUPPORTING COLLABORATIVE BUSINESS PROCESS MODELING ACTIVITIES
Duygu Fındık-Coşkunçay, Quantitative Methods, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Atatürk University. Information Systems, Informatics Institute, Middle East Technical University, Turkey, +90 442 231 15 63, dygfndk@gmail.com Murat Perit Çakır, Cognitive Science, Informatics Institute, Middle East Technical University, Turkey, +90 312 210 77 06, perit@metu.edu.tr
Abstract in Turkish
Bu çalışmada, bilgisayar destekli iş birlikli iş süreçleri modelleme (cBPM) etkinliklerinin çevrimiçi olarak desteklenmesi sürecinde kısıtlamalar ve kolaylıkları ortaya koymak amacıyla farklı Bilgisayar Destekli İşbirliği Çalışma (CSCW) ortamlarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla, etkileşim tasarım özellikleri açısından farklılık gösteren iki CSCW sistemi ile ortak çalışmayı destekleyen iki durum çalışması yürütülmüştür. Katılımcıların dikkatlerini cBPM görevleri sırasında paylaşılan çalışma alanına nasıl odakladıklarını gözlemlemek için ikili göz izleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar tarafından sohbet mesajları ile gönderilen iletişimsel içerik ve paylaşılan çalışma alanındaki aktiviteler üzerinde koordinasyon, iletişim, farkındalık, grup olarak karar verebilme ve takım oluşturma boyutları ışığında bir etkileşim analizi gerçekleştirilmiştir. Etkileşim analizi, sistem tasarımlarının katılımcıların performansını ve etkileşim kalitesini cBPM boyunca önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, farklı etkileşim tasarım metodolojilerinin İş Süreçleri Modelleme (BP Modelleme) aşamaları olan ortaya çıkarma, biçimlendirme, geçerleme ve doğrulama üzerine etkilerini belirlemek için bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Sistemlerin etkileşim tasarım özelliklerinin, BP Modelleme aşamalarının organizasyonunu önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur. Bulgulara dayanarak, cBPM uygulamalarında işbirliği etkinliğini artırmak için bazı tasarım önerileri yapılmıştır. Çalışma sonuçlarının, sistem tasarımcılarının etkin bir eş zamanlı cBPM aracı tasarlamaları ve son kullanıcıların eş zamanlı cBPM uygulamaları için sistem seçimlerinde bir kılavuz görevi görmesi beklenmektedir.
Abstract in English
In this study, a comparative evaluation of different Computer-Supported Collaborative Work (CSCW) environments was conducted to reveal their constraints and affordances for supporting synchronous collaborative business process modeling (cBPM) activities online. For this purpose, two case studies were carried out with two CSCW systems that differ in terms of their interaction design features for supporting joint work. The dual-eye tracking method was employed to monitor how the participants focused their attention on the shared workspace during cBPM tasks. An interaction analysis was performed on the communicational content exchanged by the participants in chat messages and activities performed on the shared working area in light of the coordination, communication, awareness, group decision-making and team-building aspects of collaboration. The interaction analysis suggested that the design of the systems significantly affected the participants’ performance and the interaction quality throughout cBPM. In addition, a content analysis was conducted to determine the effects of different interaction design methodologies on the formation of the Business Process Modeling (BP Modeling) phases namely elicitation, formalization, validation and verification. The interaction design features of the systems were found to significantly affect the organization of the BP Modeling phases. Based on the findings, some design suggestions were made to enhance the efficiency of collaboration in cBPM practices. It is expected that the results of the study will serve as a guideline for system designers in designing an effective synchronous cBPM tool, and for end users in choosing a system for their synchronous cBPM practices.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: