ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3070 times viewed.
572 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.013.x
Türkiye'de Dijital Uçurumun Kapatılması Üzerine ÖLAKK Sosyolojisi
Sociology of FLOSS upon Bridging Digital Divide in Turkey
Dr. Hüseyin Tolu Recep Tayyip Erdogan University, Education Department, Computer and Instructional Technologies Teaching, Cayeli, Rize, Turkey
Abstract in Turkish
Bu çalışma, Özgür / Libre Açık Kaynak Kodlu Yazılımın (ÖLAKK) Dijital Bölünme'yi kapatmadaki potansiyel etkisini ve  Türkiye'nin ÖLAKK ekosistemindeki mevcut konumuna vurgu yapmaktadır. ÖLAKK birbiriyle bağlantılı olarak sosyal faydaları olduğu ve bunları teknolojik faydalar, ekonomik faydalar, teknolojilere uyum, yerel kapasitenin inşası, paradigmanın değişmesi ve yenilikçi toplumun boyutlarına ulaşılması olarak tanımlayabiliriz. Türkiye çift haneli yazılım endüstrisine ve güçlü FLOSS topluluklarına sahip olmasına rağmen Türkiye dijital uçurumun kapatılmasında ÖLAKK faydalarına henüz ulaşamamıştır. Bunun nedenlerini: ÖLAKK politikanın olmayışı, Pardus projesinin başarısızlığı, merkezi hükümet desteğinin azlıgı ve ilgi eksikliği, yetersiz eğitim fırsatları ve satıcı kilitleme sorunu olarak  grouplandırabiliriz.
Abstract in English
This study focuses on to what extent and how Free/Libre Open Source Software (FLOSS) has the potential to bridge the Digital Divide and what Turkey’s current position is in the ecosystem of FLOSS This study argues that FLOSS has interlink and interdependent social benefits technological benefits, economic benefits, adaptation technology, construction of local capacity, and shifting of paradigm and reaching dimensions of the innovative society. Although, these benefits have influence upon efforts of bridging the digital divide and the condition of Turkey indicates that there are significant Turkish FLOSS products, double-digit growth software industry and strong FLOSS communities, Turkey has not achieved FLOSS benefits yet due mainly to no FLOSS policy, failure of Pardus project, lack of centre government support/interest, insufficient educational opportunities and vendor lock-in issue. 
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: