ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3538 times viewed.
662 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.006.x
TİME LAPSE FOTOĞRAFTA HDR KULLANIMI
HDR USAGE ON TIME LAPSE PHOTOGRAPH
Hüsna ALTIN / Ali Fuat ALTIN
Abstract in Turkish
  Özet   Time Lapse fotoğraf çekim tekniğini tanımladığımızda Türkçe karşılığında aralıklı çekim, zaman atlatmalı çekim, zaman aşımı fotoğrafçılığı, zaman aralıklı görüntüleme, hızlandırılmış çekim, süreç görüntüleme, anlamları ile ifade edildiği görülmektedir. Time Lapse temelde iki yöntem ile gerçekleştirilir. Birinci yöntem çekilen bir videonun hızlandırılarak oynatılması, ikinci yöntem ise fotoğraf makinesi ile çekilen karelerin ardışık olarak gösterilmesi şeklindedir. Belirli bir zaman diliminde periyodik aralıklar ile çekilen fotoğraf  (5sn, 10dk, 1saat vb. )  bir yazılım aracılığı ile birleştirilir. Birleştirilen görüntüler 1 sn de 24-30 kare olacak şekilde montajlanarak bir video formatında kayıt edilir. Belirli zaman aralıkları ile çekilen fotoğraflar video hızında oynatıldığında, görüntüde belirgin bir hız artışı olur ve zaman hızla geçiyor gibi görünür. Örneğin gökyüzünde ilerleyen bulutlar, bir bitkinin büyüme sureci, bir çiçeğin açma süreci, bir mevsimin geçiş süreci gibi uzun olan zaman dilimleri kısaltılarak 5-10 saniye gibi kısa bir zaman diliminde sunulur. Sinematografik bir teknik olarak kabul edilen time lapse, İngiliz fotoğrafçı Eadweard Muybridge’in “Koşan Atlar” çalışmasının sonrasında keşfedilmeye başlandı. Muybridge, koşan atın fotoğraflarını bir diske yerleştirerek ilk görüntüleri elde etti. 19.yüzyıldan günümüze dek teknik olarak hızlı bir gelişim gösteren fotoğraf, film ve karanlık oda dönemi yerini dijital döneme bıraktı. Bu bağlamda time lapse çekim tekniği de teknolojinin imkânlarından yararlanarak tek bir kamera ile uygulanabilir duruma geldi. Time lapse tekniğinin en büyük problemlerinden biri olan yüksek ışık şiddeti sonucu fotoğrafta oluşan detay kayıplarıdır. Çalışmada bu problemi ortadan kaldırmaya yardımcı olan HDR tekniği ile istenilen sonuca nasıl ulaşıldığına dair bilgi vermek, her iki tekniğin birlikte kullanılmasına ilişkin verilebilecek bilgilere katkıda bulunmak, time lapse tekniğini daha aktif ve başarılı bir sonuca ulaştırmak için çalışmanın yarar sağlayacağı düşünüldü.  Modern dünyanın yadsınamaz bir getirisi olan teknoloji,  time lapse yönteminde olduğu gibi HDR tekniğinde de ilerlemeler meydana getirdi. Herhangi bir konunun fotoğraflanması gerektiğinde fotoğraflanacak sahnenin enstantene ve diyafram değerlerini belirlemek için gerekli hesaplamaları mevcut makinenin otomatik poz ölçüm sistemine bırakmak en kolay seçimler olarak görülür. Her ne kadar fotoğraf makinesinin konuya göre pozlandırma seçenekleri kolaylık sağlasa da bu her zaman görüntü açısından doğru bir tercih olmayabilir. Fotoğraf makinesi ister giriş seviyesinde isterse de profesyonel seviyede olsun, bir görüntünün en aydınlık ve en karanlık bölümlerindeki ayrıntıları kaydetme konusunda belirli bir sınırlara sahiptir. Kontrastlığı yüksek konuları fotoğraflarken karanlık bölgeler referans alınarak pozlandırıldığında aydınlık bölgedeki detayların kaybolmasına neden olurken, aydınlık bölgeler referans alınarak pozlandırıldığında ise karanlık bölgelerdeki detayların kaybolması kaçınılmaz olur. Fotoğraf makinelerinin kaydedebildiği yüksek dinamik aralığının belirli bir standardının olması çekilen görüntünün sonuçlarında detay kayıplarına sebep olmaktadır, işte bu sebepleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiş HDR(Hight Dinamic Range/Yüksek Dinamik Aralık)tekniği ile fotoğraflanan konunun tüm dinamik aralığı kaydedilebilmektedir. HDR tekniğini uygulama süresi, örtücü (enstantene) hariç, diyafram, netleme, ISO vb. ayarları sabit tutmak koşulu ile farklı poz değerlerinde çekilen üç ya da daha fazla fotoğraf karelerinin yazılımlar aracılığıyla açık ve koyu ton eşleştirilmelerinin yapılarak istenilen sonuca ulaştırılmasına dayanır. HDR fotoğrafların time lapse videoların oluşumunda kullanılması ile birlikte, insan gözünün gördüğü dinamik aralığa yakın görüntülere ulaşılması sağlanarak daha başarılı sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda time lapse ve HDR teknikleri ele alınarak, Time lapse fotoğraf çekimleri doğrultusunda HDR tekniğinin çekimlerde birlikte kullanımının önemine dikkat çekmek ve time lapse tekniğinin uygulama aşamasında karşılaştığı yüksek kontrastlı ışıktan kaynaklanan, görüntüdeki detay kayıplarının HDR yöntemiyle ortadan kaldırılması amaçlandı. Çalışma sonucunda, verilen örnek fotoğraf çekimlerinde HDR uygulaması yapılarak dinamik aralığın artırıldığı gözlemlendi. Görüntülerde ışık şiddetinin yüksek kontrastlığa sahip fotoğraflardaki detay kayıpları HDR tekniği kullanımıyla ortadan kaldırılarak time lapse de yüksek görüntü kalitesine sahip sonuçlar elde edildi.      
Abstract in English
SUMMARY   It is seen that when we describe Turkish equivalent of Time Lapse it is stated as ’’aralıklı çekim, zaman atlamalı çekim, zaman aşımı fotoğrafçılığı, zaman aralıklı görüntüleme, hızlandırılmış çekim, süreç görüntüleme’’meanings. Essentially, Time Lapse can be realised with two methods. First method is done with playing a recorded video by expediting. Second method is showing all shots consecutively by taking photos with camera. In Time Lapse, photographs which are taken in a determined period of time is combined by a software. Combined photographs are recorded in a video format by montaging as 24-30 shots per a second properly. When Photographs which are taken in a determined time period are played in a video speed, time moves faster and therefore it seems that time goes fast. For example, an image of a scene is taken once in 5 seconds, then it is played as it is in 25-30 shots per second.  As a result, there is a significant acceleration on image. The process which seems long on human’s eye, such as clouds which are proceeded in the sky, growing process of a plant, mid-season time periods are presented as abbreviated. Due to the perceptual impression of expediting of time, time lapse technique makes it possible by perceiving and emphasizing some processes such as movements of clouds, motion of the sky, stars, the Moon.   Time Lapse, which is accepted as a cinematographic technique, was initiated in consequence of Eadweard Muybridge’s ‘’Running Horses’’ study. Muybridge, obtained the first images of a running horse by ed to a disk. Photograph which made fast progress technically from 19th century until today, gave place to digital period instead of film and dark room. In this context, benefit from the possibilities of technology, Time Lapse shot technique became applicable with a single camera. One of the biggest problem of Time Lapse technique is the loss of details which comprises as a result of overexpose intensity. In this study, it was thought that it is going to be beneficial to use Time Lapse Technique more actively to carry out to success and make contributions to information that is about techniques that are used together which helps to annihilate the problem by HDR technique to give information about how to be reached to the result. Technology, which is undeniable bringing of the World has created improvements in Time Lapse Method just as HDR technique. When it is required to photograph a subject, it is seen as the easiest choice to leave it to the automatic pose measuring system of the camera to specify the values of diaphragm and instantaneity for the necessary calculations for the scene. Although the exposure options of the camera provide easiness according to the subject, it may not be the right choice with regard to image. The camera has certain limits on recording the details of the brightest and darkest parts of a scene, whether at entry level or professional level. When photographing the high contrast subjects, it is inevitable that the details in the dark regions will be lost when the dark regions are referenced while the details in the light region are lost when they are exposed. Having a certain standard of high dynamic range that the cameras can record causes detail loss in the result of the captured image. The HDR (Hight Dynamic Range) technique which is developed to annihilate these reasons, can record the entire dynamic range of the photographed subject. The duration of the HDR technique, except shutter (aperture), diaphragm, focusing, ISO etc. keeping the settings constant is the process of delivering three or more shots taken at different exposure values to the desired result with soft and dark tone matching through the software. Using HDR photographs in the formation of time-lapse videos, more successful results were achieved by providing images close to the dynamic range seen by human eyes.  In this context, time lapse and HDR techniques were taken into consideration and it was aimed to draw attention to the importance of using HDR technology in shooting in the direction of Time Lapse photography and to remove the detail loss of the image due to the high contrast light of the time lapse technique in the implementation phase. As a result of the study, it was observed that the dynamic range was increased by applying HDR in the given sample photographs. The detail loss of the photos with high contrast of the light intensity in the images was removed with the use of the HDR technique, resulting in high image quality in time lapse.  
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: