ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2947 times viewed.
504 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.004.x
KULLANICILARIN FACEBOOK’A OLAN DUYGUSAL BAĞLILIKLARI VE FACEBOOK’TAKİ REKLAMLARA KARŞI GÖSTERDİKLERİ TAVIRLAR
USERS’ EMOTIONAL CONNECTEDNESS TO FACEBOOK AND THEIR ATTITUDES TOWARDS FACEBOOK ADVERTISEMENTS
Selen Özdalili Near East University Selen.ozdalili@neu.edu.tr Ahmet Ertugan Near East University Ahmet.ertugan@neu.edu.tr Tunç D. Medeni Yıldırım Beyazıt University Tunc.medeni@neu.edu.tr
Abstract in Turkish
ÖZ   Bu araştırma,  internet kullanıcılarının, en popüler sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook’a karşı duygusal bağlılıkları ile Facebook’taki reklamlara olan tavırlarını inceler. Ayrıca, farklı cinsiyetler de  Facebook’a olan duygusal bağlılığı ölçmek için kullanılmıştır.   Universite öğrencilerine yapılan ankette elde edilen sonuçlar, Pearson korelasyonu ve doğrusal regresyon analizleri ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçları, Facebook’a olan duygusal bağlılık ile kullanıcıların, Facebook reklamlarına karşı olan tavırları arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, kadınların, Facebook’a olan bağlılığının erkeklere oranla daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir.  
Abstract in English
ABSTRACT   This study investigates the association between the emotional connectedness to Facebook, a popular online social network site, and the users’ attitudes towards Facebook advertising. Gender differences were used to moderate the users’ emotional connectedness to Facebook as males and females.    A Pearson’s correlation and a linear regression analyses conducted on results from a survey of undergraduate students suggest a strong relationship between the emotional connectedness to Facebook and the users’ attitudes towards Facebook  advertising. Such relationship is found stronger in females than males.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: